Photos: 47
[1202] ;]

 [1202] ;] 
Ukraine, fuji sensia 100

"Be humble, for you are made of earth, be noble, for you are made of stars"

Serbian Proverb[1179] ;]

 [1179] ;] 
Ukraine, neopan 400

“Possessions, outward success, publicity, luxury - to me these have always been contemptible. I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everyone, best for both the body and the mind.”
― Albert Einstein[1155] ;]

 [1155] ;] 
Ukraine, neopan 400

'Whether you think you can, or think you can't, you're probably right.'

- Henry Ford[1107] ;]

 [1107] ;] 
Ukraine 2011, sensia 100

“When we're connected to others, we become better people.”
― Randy Pausch[1049] ;]

 [1049] ;] 
Ukraine 2012 neopan 400

“The world is full of beauty; you are the greatest proof of this.”
― Matshona Dhliwayo[1024] ;]

 [1024] ;] 
Ukraine 2011, neopan 1600

"Once you have traveled, the voyage never ends. The mind can never break off from the journey."
Pat Conroy[996] ;]

 [996] ;] 
Ukraine 2011, kodak slide film

“Love is a friendship set to music.”
— Joseph Campbell[957] Life of ukrainian village ;)

 [957] Life of ukrainian village ;) 
Ukraine 2013, agfa apx 400


“Get busy living or get busy dying.”

― Stephen King

comments: 1[932] free style !!!

 [932] free style !!! 
Ukraine 2011, neopan 400

"I think that life is just too sweet to be bitter."
Kris Carr
[927] backyard !

 [927] backyard ! 
Lviv, Ukraine 2011, portra 400

Cars and cameras are the two things I let myself be materialistic about. I don't care about other stuff.
Louis C. K.
[902] ;]

 [902] ;] 
Komsomolsk, Ukraine 2011, neopan 400

\"Keep away from people who try to belittle your dreams. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you, too, can become great.\"

- Mark Twain[873] Gorgany mountains !

 [873] Gorgany mountains ! 
Gorgany mountains, Ukraine 01.2010, rolleiflex + velvia

\" The very basic core of a man\'s living spirit is his passion for adventure.
Christopher McCandless


comments: 1[851] Me and an unknown beautiful girl !

 [851] Me and an unknown beautiful girl ! 
\" Charles Bukowski\" Bar, Lwow, Ukraine 2012, trix 1600

\" Ko­bieta ta jest piękna i mądra; ach, o ile mądrzej­sza by się stała, gdy­by nie była piękna. \"

F. Nietzsche
comments: 1[828] :)

 [828] :) 
Carphatian Mountains, Ukraine, 01.2013, fuji acros 100

\" Może każdy człowiek zrywa kolejne warstwy, jedną za drugą, ale nigdy nie odsłania prawdziwej twarzy, która staje się coraz mniejsza i mniejsza, aż w końcu w ogóle znika.\"
J. Fitch
comments: 1[790] Ukrainian lumberjacks / Ukraińscy drwale !!!

 [790] Ukrainian lumberjacks / Ukraińscy drwale !!! 
Ukraine, 01.2010, ilford pan 400

\" Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego \"

Wilde[772] Charles Bukowski Bar !

 [772] Charles Bukowski Bar ! 
Lwow,Charles Bukowski Bar, Ukraine 12.2012, tmax 1600

\" Pytanie „pić czy nie pić” jest tak samo pozbawione sensu jak „jeść czy nie jeść”.

W. Miedinski[709] ;]

 [709] ;] 
Carpathian Mountains, Ukraine, 01.2013, trix 1600


\" Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.\"

Izaac Newton[678] .

 [678] . 
Ukraine 05.2011, fuji neopan 400\"To życie war­to przeżyć dla trzech, może czte­rech rzeczy, reszta może posłużyć ja­ko nawóz na pole.\"

Carlos Ruíz Zafón[674] wild Carphatians !

 [674] wild Carphatians ! 
Carphatian Mountains, Ukraine 01.2012, b/w films

„Chwilami lasy zagubione w tej ogromnej ciszy przypominały mi krajobraz po bitwie. Brzozy powalone wiatrem i srogą zimą podobne były do zranionych olbrzymów, a białe pnie zmieniały się w znikające sylwetki.\"

Michele Lesbre[658] .

 [658] . 
Ukraine 05.2011, ilford hp 5

\" Boimy się późnego wieku, jakbyśmy mieli pewność, że go osiągniemy. \"

S. George[648] Charles Bukowski bar !  /4/

 [648] Charles Bukowski bar ! /4/ 
Lwów, Ukraine 12.2012, trix 1600

\" Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead. \"

CH. Bukowski[633] .

 [633] . 
Lwów, Ukraine 12.2011 , trix 1600

\"Mądrość jest szep­tem sa­mot­ni­ka z sa­mym sobą pośród gwar­ne­go targowiska \"

Nietzsche[604] see you in 2 weeks.  Road is waiting !!! /  Do zoba za 2 tydnie, droga czeka !!!

 [604] see you in 2 weeks. Road is waiting !!! / Do zoba za 2 tydnie, droga czeka !!! 
Bike trip, Ukraine, 05. 2011, slides


\" Jadę na rowerze słuchaj do byle gdzie
Rower mam posłuchaj w taki różowy jazz
Może byś tak Damian wpadł popedałować
Ubierz się w obcisłe bo to warto mieć styl
I depniemy sobie ode wsi dode wsi
Może byś tak Damian wpadł popedałować \"

Lech Janerka[593] .

 [593] . 
Lviv, Ukraine 11.2011, trix 1600


\" When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called religion. \"

\" Jeśli jed­na oso­ba ma uro­jenia, mówi­my o cho­robie psychicznej. Gdy wielu ludzi ma uro­jenia, na­zywa się to religią. \"

R. Dawkins[582] .

 [582] . 
Russkij Moćar, Ukraine 01.2013, trix 1600

\" ... W rzeczywistości nie mamy gdzie iść, bo tam, gdzie chcielibyśmy być, już jesteśmy. Japończycy bardzo ładnie dają temu wyraz w powiedzeniu: „W dniu, w którym zaniechasz podróży, dotrzesz do celu”.

Anthony de Mello[576] lux hotel !  See you in 10 days !

 [576] lux hotel ! See you in 10 days ! 
Gorgany mountains, Ukraine, 01.2010, velvia 100, rolleiflex

\" A tam, w górze, było so­bie niebo, całe up­strzo­ne gwiaz­da­mi; kład­liśmy się na ple­cach i ga­pili na nie,
dzi­wiąc się, czy ktoś je stworzył, czy też są tam przypadkiem.\"

Mark Twain[569] Charles Bukowski bar !  3

 [569] Charles Bukowski bar ! 3 
Lwów, Ukraine 11.2011, b/w films

\" Po­ciągają mnie nie te rzeczy, co trze­ba: lu­bię pić, jes­tem le­niwy, nie mam bo­ga, po­lity­ki, idei ani za­sad. Jes­tem moc­no osadzo­ny w ni­cości, w swe­go rodza­ju nieby­cie i ak­ceptuję to w pełni.
Nie czy­ni to ze mnie oso­by zbyt in­te­resującej. Nie chcę być in­te­resujący, to zbyt trud­ne. \"

Charles Bukowski[556] Gorgany mountains !

 [556] Gorgany mountains ! 
Gorgany Mountains, Ukraine 01.2011, velvia 100

„ Żeby dokądś dojść, musimy zbrukać czysty śnieg śladami stóp ”

Ursula K. Le Guin[543] dog !

 [543] dog ! 
Ukraine, 05.2011, kodak elitechrome 200 ED

\"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy,
które bardzo szybko znikło i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

John Steinbeck[532] .

 [532] . 
Rafajłowa, Ukraine 05.2011, agfa precisa 100

\" Wiado­mo, że w całym kra­ju od przeszło pięciuset lat nikt z ra­dości nie umarł.\"

Georg Christoph Lichtenberg[526] .

 [526] . 
Ukraine 05.2011, fuji sensia 100

\" Każdy prag­nie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości.\"

J. Swift[510] !

 [510] ! 
Komsomolsk, Ukraine 05.2011, tmax 400

\" Najbardziej szczęśliwi są ci, którzy wierzą w to, co niemożliwe. \"

Anonim[477] . somewhere in Gorgany mountains ;)

 [477] . somewhere in Gorgany mountains ;) 
Ukraine, 01.2011, neopan 400[470] Charles Bukowski bar !  2

 [470] Charles Bukowski bar ! 2 
Lwow, Ukraine, 11.2011, neopan 1600


\" Na samą myśl, że muszę kimś zostać, ogarniał mnie nie tylko strach, ale wręcz mdłości. Nie mogłem znieść myśli, że zostanę prawnikiem, radnym, inżynierem czy czymś takim. Ożenię się, będę miał dzieci, dam się złapać w strukturę rodzinną. Codziennie będę chodził do pracy i wracał. Niemożliwa sprawa. \"

— Charles Bukowski[468] jump !!!  ;)

 [468] jump !!! ;) 
Gorgany mountains, Ukraine 01.2011, neopan 400[449] Charles Bukowski bar !  1

 [449] Charles Bukowski bar ! 1 
Lwow, Ukraine, 11. 2011, nikon fm 2, tmax 400 - 1600


\" Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka.
Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć.
Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić.
A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś
się działo.\"

Charles Bukowski[439] .

 [439] . 
Ukraine, 01.2011, kodak trix 400[435] .

 [435] . 
Rafailowa, Ukraine, 05.2011, tmax 400
comments: 2[430] .

 [430] . 
Ukraine 01.2011, legacy pro 400
comments: 5[416] .

 [416] . 
Komsomolsk, Ukraine 05.2010, tmax 400, g2
comments: 8[412] ...jest kurewsko daleko od ok !!!!!!!!!  /2/

 [412] ...jest kurewsko daleko od ok !!!!!!!!! /2/ 
Ukraine 05.2011, b/w films____" Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj"____ Mark Twain
comments: 13[408] ukrainian lumberjacks / ukraińscy drwale !

 [408] ukrainian lumberjacks / ukraińscy drwale ! 
Ukraina 01.2011, ilford pan 400
comments: 6[405] ...jest kurewsko daleko od ok !!!!!!!!!

 [405] ...jest kurewsko daleko od ok !!!!!!!!! 
Ukraine /bike trip/, 05.2011, agfa precisa 100, kodak elitchrome 200 ED
comments: 12[388] Gorgany mountains - the wildest mountains in Europe !

 [388] Gorgany mountains - the wildest mountains in Europe ! 
Gorgany, Ukraine, 01.2011, legacy 400, trix 400
comments: 12[367] .

 [367] . 
Ivano-Frankivsk, Ukraine, 01.2011, legacy 400
comments: 12[359] .

 [359] . 
Gorgany mountains, Ukraine, 01.2011, rolleiflex 3,5 T, velvia 100
comments: 19[357] .

 [357] . 
Nadwirna, Ukraine, 01.2011, legacy pro
comments: 14