Photos: 35
[1151] ;]

 [1151] ;] 
Cuba 2009, neopan 400

'The most important things in life aren't things.'
Anthony J. D'Angelo[1081] ;]

 [1081] ;] 
Cuba 2009

“Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.”
― Dr. Seuss[1042] ;]

 [1042] ;] 
Havana, Cuba 2009, neopan 400

“The only thing that will stop you from fulfilling your dreams is you.”
– Tom Bradley

comments: 1[976] Havana !

 [976] Havana ! 
Havana, Cuba 2009, neopan 400

“We travel, some of us forever, to seek other states, other lives, other souls.”
― Anaïs Nin[963] !

 [963] ! 
Havana, Cuba 2009, neopan 400

“I'm always wondering about the what-ifs, about the road not taken.”
― Jenny Han[853] !

 [853] ! 
Trynidad, Cuba, 02.2009, neopan 400

\" Your time is limited, so don\'t waste it living someone else\'s life. Don\'t be trapped by dogma - which is living with the results of other people\'s thinking. Don\'t let the noise of others\' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.\"

Steve Jobs


comments: 1[822] !

 [822] ! 
Cuba, 02.2009, ilford hp 5

\" Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swą rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada - powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą \"

William Shakespeare – Makbet
comments: 2[807] shoemaker ;)

 [807] shoemaker ;) 
Cuba 2009, fuji neopan 400

\" W życiu stale szukamy wytłumaczenia. Marnujemy czas, usiłując się dowiedzieć dlaczego. Ale czasami nie ma żadnego dlaczego. I jakkolwiek smutno by to brzmiało, do tego właśnie sprowadza się całe wytłumaczenie.\"

Federico Moccia[782] !

 [782] ! 
Cuba 02.2009

\" Bogactwo jest stanem umysłu, a nie stanem konta \"

K. Czarnota[766] Szynk !

 [766] Szynk ! 
Havana, Cuba, ilford hp 5

\" Niech nie ośmielą się wydawać sądów o wódce ci, którym nie jest ona potrzebna. Jeśli ludzkość osiągnęła dotychczas cokolwiek trwałego w sensie ducha, to właśnie alkohol.\"

M. Hłasko[620] .

 [620] . 
Havana, Cuba 02.2009, ilford hp 5

\" Py­tanie: Czy jest życie przed śmier­cią? - wy­daje się ni­kogo nie interesować.\"

Anthony de Mello[592] .

 [592] . 
Cuba 02.2009, fuji neopan 400

\" Jeżeli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto co widzialne, nie możesz zobaczyć niczego. \"

Ruth Bernhard[551] .

 [551] . 
Cuba 02.2009, fuji neopan 400

\" Jeżeli pa­mięta­my, że wszys­cy jes­teśmy po­myle­ni, to ta­jem­ni­ce zni­kają, a życie sta­je się zrozumiałe.\"
Mark Twain[523] .

 [523] . 
Cuba, 02.2009, ilford fp 4

\" Sta­rość we wszys­tko wie­rzy. Wiek śred­ni we wszys­tko wątpi. Młodość wszys­tko wie. \"

O. Wilde[501] .

 [501] . 
Cuba 2009, neopan 400[451] .

 [451] . 
Trynidad, Cuba 02.2009, fp 4[378] .

 [378] . 
Trynidad, Cuba, 02.2009, neopan 400, g2
comments: 9[285] fryzjer / barber

 [285] fryzjer / barber 
Havana, Cuba, 02.2009, neopan 400
comments: 21[259] .

 [259] . 
Havana, Cuba, 02.2009, neopan
comments: 16[245] .

 [245] . 
Havana, Cuba, 02.2009, neopan 400
comments: 9[200] .

 [200] .  
Havana, Cuba, 02.2009, hp 5
comments: 13[186] black and white

 [186] black and white 
Trynidad, Kuba, g2, 35 mm
comments: 19[178] .

 [178] . 
Havana, Cuba, 02.2009, neopan 400, g2, 35mm
comments: 13[162] .

 [162] . 
Trynidad, Kuba, 02.2009
comments: 14[144] .

 [144] . 
Trynidad, Kuba, 02.2009
comments: 3[122] .

 [122] . 
Hawana, Kuba, 02.2009
comments: 2[101] .

 [101] . 
Hawana, Kuba, 02.2009
comments: 1[75] .

 [75] . 
Trynidad, Kuba, 02.2009[63] .

 [63] . 
Hawana, Kuba, 02.2009[49] .

 [49] . 
Hawana, Kuba, 02.2009[39] .

 [39] . 
Trynidad, Kuba, 02.2009, neopan[27] .

 [27] . 
Hawana, Kuba, 02.2009[21] . selfportrait / autoportret

 [21] . selfportrait / autoportret 
Hawana, Trynidad, 02.2009[15] .

 [15] . 
Trynidad, Kuba, 02.2009, neopan
comments: 1[11] .

 [11] . 
Hawana, Kuba, 02.2009